Atatürk Mahallesi, Sedef Caddesi, Ata Blokları 3-2 D:132 Ataşehir / İstanbul +90 216 469 11 11

Sağlık Hasarı

Sağlık Tazminatlarında Anlaşmalı Hastaneleri kullanmanız halinde TC kimlik numaranız ile provizyon alabilirsiniz.Doğrudan ödeme yaptığınız durumlarda Hasta Bilgi formunu (Aşağıdan indirebilirsiniz) doldurmayı ve orjinal faturayı bize ulaştırmayı unutmayınız.

Sağlık Sigortası Hasarı

Şirketimizden geçerli bir sağlık poliçeniz olması durumda, aşağıdaki adımları izleyerek tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

 • Acil ambulans hizmetinden yararlanmak ve tıbbi danışma hizmeti almak için 7 gün 24 saat sahip olduğunuz poliçenin hizmet numaralarınıarayabilirsiniz.
 • Meydana gelen kaza ya da hastalık sebebi ile anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda tedavi görmeniz halinde sahip olduğunuz poliçenin hizmet numaralarından arayarak 7 gün 24 saat provizyon işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Tedavileriniz için anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızdan birini tercih ettiğiniz takdirde tedavi giderleriniz ile ilgili herhangi bir evrak takibinin tarafınızca yapılmasına gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte anlaşmalı sağlık kuruluşlarına müracaatlarınızda Sigortalı tanıtım kartınızı ve resmi kimlik belgenizi mutlaka yanınızda bulundurmanız ve görevlilere göstermeniz gerekmektedir. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek olan yatarak tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerli olacaktır.
 • Tedavinin anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi halinde ise, tedavi giderleriniz için kuruma yaptığınız ödemeye ilişkin fatura ile birlikte aşağıdaki belgelerin şirketimize iletilmesi gerekmektedir.
 • Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.

Yatarak Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler

 • Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor
 • Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil)
 • Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı
 • Epikriz (akış özeti) raporu
 • Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri
 • Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları

Ayakta Tedavilerde İletilmesi Gereken Belgeler

Doktor Muayenelerinde;

 • Doktor ücretini gösterir (Dr. kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.)
 • Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)
 • Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)

İlaç Giderlerinde;

 • İlgili doktor reçetesi aslı (gerektiğinde doktor raporu)
 • Kasa fişi veya fatura
 • İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları
 • Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde;

 • Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu
 • İlgili harcamaları gösteren faturalar
 • İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt
 • Fizik Tedavilerde
 • Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, ultrason vb.)
 • Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

Annelik Teminatında;

 • İlgili doğum ve doktor raporu
 • Dökümlü hastane faturası
 • Gerektiğinde müşahede dosyası
 • Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucu